Обезщетение при ПТП в Турция

Сертификатът ни е валиден, няма проблем с това. При разговорите ми с НББАЗ и Гаранционен фонд изобщо не е ставало въпрос да проверят сертификата ми. Още при споменаване на Турция ми отговарят, че...

Обединяване на задълженията на двама души

Здравейте, Според мен за съжаление няма възможност да се обединят доходите на двама души и да се вземе кредит на база общия доход, защото съдлъжника се взема като гарант към кредит. Отделно от това...