Няколко въпроса за бърз кредит

Здравейте! Въпросите Ви не са тъпи. В пространството битуват доста легенди, в които няма истина. Кредитът, без значение дали е от банка, или „бързи пари” е крайно решение. Вземете ли, трябва да...

Преизчилсяване на срок/месечна вноска по ипотечен кредит при предсрочно частично погасяване

Здравейте, на 19.06.2019 съм направил частично предсрочно погасяване по ипотечен кредит. Погасяването е отразено по главницата т.е. главницата е намалена. Но нито боря оставащи месеци е променен,...

Одобряване на рефинансиране

Привет Dido2, Освен големината на заплатата, свързан параметър е и съотношението между общ дълг към нетен доход. В повечето банки, това съотношение е 50/50. От значение и кредитната история на...

Кредитът е платен а аз съм с лоша кредитна история

Здравейте Dobi Staneva, За съжаление не може да го заличите. Централният кредитен регустър (ЦКР) НЕ Е регистър за лоша кредитна история, а за кредитна история по принцип. Трябва да мине време, за...

Изплащане дивиденти

Доходи на местни и чуждестранни физически лица Чл. 38. (1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от: 1. дивиденти в полза на едноличен търговец; 2. дивиденти и ликвидационни дялове в...